bijbelstudie

Wat hebben “Oorlog en vrede” van Leo Tolsoj, “de da Vinci Code” van Dan Brown, “het rode boekje” van Mao Zedong en “Harry Potter” van J.K. Rowling gemeen? Ze staan allemaal op de lijst van de meest gelezen boeken. Een lijst die aangevoerd wordt door de Bijbel. Daarnaast is de Bijbel ook het meest verkochte en het meest vertaalde boek. En om het lijstje met records af te sluiten: het is ook het eerste boek dat ooit gedrukt werd.

Dit alles betekent niet dat de Bijbel altijd even gemakkelijk is. Geschreven in een andere tijd en cultuur is het niet eenvoudig te begrijpen wat de schrijvers juist bedoelden met wat ze neerschreven. In de prediking op zondag ligt de nadruk op wat de bijbelse boodschap voor ons betekent. In de Bijbelstudie hebben we daar uiteraard ook aandacht voor, maar dan benaderen we de Bijbel meer op een systematische manier.

  • Welk genre heeft het bijbelboek? Geschiedschrijving, poëzie, een brief, …?
  • Welk publiek en nog belangrijker: welk doel had de schrijver met zijn boek?
  • Wat is het hoofdthema van het boek?
  • Wat is de context? Vooral bij moeilijke passages is het belangrijk naar het groter geheel van het boek te kijken om uitsluitsel te krijgen over de betekenis?
  • Wat was de boodschap voor de oorspronkelijke lezers?
  • Wat betekent het nu voor ons?
  • Hoe kunnen we dat toepassen in ons eigen leven?