evangelische christenen

Evangelische christenen komen voort uit een traditie van 2000 jaar, vanaf de tijd van het Nieuwe Testament, via de Reformatie in de zestiende eeuw en de Opwekkingsbewegingen van de 18de en 19de eeuw naar de dag van vandaag. Toch willen ze niet graag traditioneel zijn: de vorm van de bijeenkomsten, waarin avondmaalsviering, zang, gebed en de Bijbel centraal staan, is actueel. Evangelische christenen leggen de nadruk op persoonlijke geloofsbeleving, die aansluit bij de leefwereld van de hedendaagse mens. Het leven met God is ook vandaag de dag een ervaring die voor iedereen werkelijkheid kan worden.

De Evangelische Kerk Ninove onderhoudt contacten met verschillende andere evangelische kerken. Evangelische kerken hebben meestal geen of een zeer beperkte hiërarchische structuur. Iedere plaatselijke geloofsgemeenschap – dikwijls ook gemeente genoemd – functioneert autonoom, maar er zijn wel verschillende samenwerkingsverbanden. De Evangelische Kerk Ninove is aangesloten bij 

De evangelische kerken behoren tot een van de erkende erediensten in België, en vertegenwoordigen zich ten opzichte van de overheid via de Administratieve Raad voor de Protestantse-Evangelische Eredienst.