copernicaanse omwenteling

In 1543 verscheen het boek van Nicolaas Copernicus, de Poolse astronoom, die de theorie opperde dat de aarde rond de zon draait en niet omgekeerd. Dit was in die tijd echt revolutionair, want hij ging daarmee radicaal in tegen de opvatting die toen algemeen aanvaard was, namelijk dat de aarde het centrum van het heelal was.

Wij geloven dat wij als mens ook zo’n “copernicaanse omwenteling” moeten meemaken. Niet wij mensen zijn het centrum waar alles om draait. Net zoals Copernicus zei: “de aarde en al de planeten draaien rond de zon”, zo zegt God tegen ons dat alles draait rond Jezus Christus (Efeziërs 1:20-23 ... Hij (God) heeft alles aan Zijn (Jezus') voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld ...). Christus is het hoofd over alles. Hij is de spilfiguur van de hele geschiedenis, niet wij.

Populair is het niet om te beweren dat het niet allemaal om ons draait. Dat heeft ook Copernicus moeten ondervinden. Maar toch is dit de essentie van het probleem: we geven God en Christus niet de plaats die hun toekomt en daarmee doen we hen schromelijk tekort. Dit is de essentie van wat de Bijbel zonde noemt. Zonde die een relatie met God onmogelijk maakt.

Evangelie betekent “goed nieuws”. Het goede nieuws is dat God zelf voor een oplossing gezorgd heeft om de relatie met Hem weer mogelijk te maken.