eredienst - avondmaalsviering

Elke week vieren wij het avondmaal zoals Jezus Christus dat zelf instelde om Hem te herdenken (Lucas 22:19). We eten een stukje brood en drinken een beetje wijn. Daarmee herinneren we onszelf elke week aan het feit dat we niet op eigen kracht tot God kunnen komen en dat dat alleen mogelijk is door het plaatsvervangend offer van Jezus Christus.

terug naar eredienst