eredienst - prediking uit de Bijbel

De Bijbel vinden wij uitermate belangrijk. Hoewel de Bijbel in een totaal andere tijd en een totaal andere cultuur geschreven is, merken wij telkens opnieuw dat de inhoud nog zeer actueel is en toepasbaar voor ons leven in de 21ste eeuw. Dit is volgens ons zo omdat de Bijbel geïnspireerd is door God zelf. Dat betekent dat de Bijbel veel meer is dan zomaar een boek uit een ver verleden zoals de werken van de oude Griekse of Romeinse filosofen. In de Bijbel leren we iets over Gods gedachten, zijn plan voor de wereld en zijn plan met ons leven.
In de prediking proberen we de boodschap van de Bijbel heel praktisch naar ons toe te halen. Hoe kunnen we onze relatie met Christus elke dag verdiepen? Hoe gaan we om met elkaar? Hoe ga je om met boosheid, met verdriet? …

terug naar eredienst